A tanodáról

A tanoda története

2012 szeptemberében indult el Csobánkán a roma gyerekeket a tanulásban segítő csoport, mely a CSObánkai tanoDA nevet kapta. A tanoda alapítását, a csobánkai óvónő, Lovász Eszter, a csobánkán terepkutatást végző antropológus Bakó Boglárka, a helyi roma családok, valamint több helyi segítő kezdeményezte. A tanév végén a Csobánkai Polgármesteri Hivatal felajánlott egy épületet, melyet a nyár folyamán a Csepp Esélyegyenlőségi Alapítvány segítségével felújítottunk és a CSObánkai Csepp TanoDA (CSODA) nevet adtuk neki.

A tanoda mindennapjai

A tanodában elsősorban közös tanulással a heti tananyag elsajátításának támogatása, illetve a hiányos kompetenciák, tudáselemek folyamatos pótlása a célunk. A tanodába eredetileg 15 csobánkai roma gyerek járt (7-14 évesig), idén 27-re nőtt a számuk és további 10 gyerek van várólistán, illetve sokan vannak, akik jelezték hogy szívesen hoznák a gyereküket, ha lenne hely. A gyerekek kiválasztása egyrészt a szülők igénye, másrészt a helyi óvónő ajánlása alapján történik. Az idei évtől az újonnan csatlakozott, illetve a tavalyi tanodás gyerekeknek is, papíron kellett jelezniük tanulási szándékukat. Fontosnak tartjuk a tanulás elején vagy végén a gyerekek személyes vagy iskolai problémáit megbeszélni, tanáccsal segíteni őket különböző döntéseikben. Olyan közeget szeretnénk teremteni, ahol a gyerekek jól érzik magukat és szívesen jönnek el hétről-hétre. Igyekszünk minden délután valamilyen szakkört is meghirdetni a tanodában. A tavalyi év során volt dráma szakkör, rajz szakkör, illetve az idei évtől társasjáték szakkör is van hetente egyszer.

A tanodába járó gyerekek

A tanodába járó gyerekek különböző okokból lemaradtak a tanulásban, bár képességeik alapján többet tudnának teljesíteni, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek nyilvánították őket, szüleik nem tudnak segíteni a tanulásban nekik, mivel nincs közép vagy felsőfokú végzettségük és rossz anyagi helyzetük miatt a családok nem engedhetik meg maguknak azt, hogy gyerekeiket külön tanárhoz járassák.

Az önkéntes tanítók

Jelenleg 18 önkéntes dolgozik a tanodában, vannak köztük, egyetemista diákok, nyugdíjasok, vállalkozók, képzőművészek, egyetemi tanárok és helyi segítők is. Az önkéntesek havonta egyszer egy pszichológus mediátor segítségével összeülnek megbeszélni a hónap történéseit, élményeiket, tapasztalataikat, problémáikat és ötleteiket.

A tanoda céljai

A tanodába járó gyerekek képességeihez mérten a legjobb eredményeket szeretnénk elérni. Van, akiknél ez a négyes-ötös átlagot, van, akinél csak a jobb jegyeket és van, akinél ez a bukás elkerülését jelenti. Emellett célunk, hogy a gyerekek önbizalmát megerősítsük a tanulás terén (is), hogy esélyt adjunk, hogy jövőbeni terveiket megvalósíthassák, hogy biztosan és bátran nézzenek szembe a kihívásokkal.
Szeretnének minnél több programot szervezni, melyek kulturális ismereteiket bővíthetik, világképüket tágítják és személyes fejlődésüket elősegík. Ehhez fontos lenne minél többször „kimozdulni a faluból”, a környékbeli és budapesti múzeumokat, színházakat, mozikat meglátogatni, stb.

Hosszútávú tervek

Szeretnénk, ha minden csobánkai gyerek, anyagi/családi helyzettől, iskolai teljesítménytől függetlenül részt vehetne a tanodai foglalkozásokon, ezzel többek közt megvalósítva az oktatás integrált modelljét, ahol roma és nem roma, jobb és kevésbé jó tanuló diákok együtt tanulnak, együtt vesznek részt szabadidős tevékenységeken, mely mind a diákok jövőjét illetően, mind a faluközösség szempontjából hasznos lenne. Ehhez több önkéntesre, valamint nagyobb vagy újabb telephelyre lenne szükség.
A gyerekek tanodai szereplése akkor lehet igazán sikeres, ha a szülőket is be tudjuk vonni. Szeretnénk felnőtt képzési lehetőséget biztosítani azoknak a szülőknek, akik szeretnék elvégezni a nyolc általános/érettségizni, illetve baba-mama klubot tartani délelőttönként a kismamáknak.
Hosszútávon szeretnénk ha azoknak az önkénteseinknek, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy ingyen végezzék a munkát, tudjunk valamilyen finanszírozási lehetőséget biztosítani. A személyi juttatás biztosítása azért is fontos lenne, hogy be tudjunk vonni bizonyos szakembereket a munkába (fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, stb.).