Program

Kishajmási „CSEPP” Tanoda programja

Helyszín: 7391 Kishajmás Petőfi u. 38.
Programfelelős: Bán Mária

Kishajmás Baranya-megye peremén található sokszorosan hátrányos helyzetű kistelepülés.
Meghatározó jelenség a magas munkanélküliség, és a mélyszegénységben élő roma lakosság.
A szülők alacsony képzettsége (általában 6 általános iskolai osztály). Az ide születő
gyermekeknek szinte semmi esélyük nincs segítség, és odafigyelés nélkül a kiugrásra, és a
szociális problémák megoldására. Egyetlen lehetőség a továbbtanulás, akár a
szakmunkásképzésben, akár a felsőbb oktatásban.

A program fő célja: “esélyteremtés”. A hátrányos helyzetű, roma származású gyermekek
fejlesztése, és segítése a napi tanulásban. Esélyt adni a továbbtanulásra.

Célcsoport: azok a gyermekek:
- akik nagyon lemaradtak a tanulásban, viszont képességeik alapján többet tudnának
teljesíteni, csak az otthoni körülmények ezt akadályozzák,
- akik kiugróan tehetségesek, de szüleik olyannyira alacsony iskolai végzettségűek,
hogy nem tudnak segíteni, legjobb szándékuk mellett sem a gyerekeiknek, csak azzal, ha
valakit erre megkérnek. Hátrányos anyagi helyzetük azonban nem engedi meg, hogy ezért
különórákat fizessenek.
A kiválasztás nyomozó munkával történt. Ebben segítettek tanárok, védőnő, polgármester,
szomszédok, óvónők.

Tevékenység: elsősorban a tanulás segítése, heti 15-18 órában, 7 tanulóval.
Hétfőn, szerdán és pénteken a kishajmási Önkormányzat Kultúrházának egy különálló
szobájában. Kedden és csütörtökön 16 órától 19 óráig Godisán az egyik család lakásában,
egy külön szobában.
A foglalkozás naponta 2-3 gyermekkel, kb. 1-1 óra (a feladatoktól függően, de max. 2
órában) tanulás, házi feladat ellenőrzése, elkészítése, ha a napköziben valamivel elmaradt. A
személyes gondjainak megbeszélése. Fontos, hogy a gyerekeket ne terheljem túl délután,
amikor fáradtan megérkeznek iskolabusszal a szomszéd faluból, és szívesen töltsenek még
időt tanulással. Valamint, hogy a tanulás olyan közegben történjen, ahol a gyerekek otthon
érzik magukat, és a bizalom is megvan.
A foglalkozások személyre szabottak, az iskolai tanmenetet követő fejlesztés és korrepetálás.
Tanítási szünetekben közös programok, játékok, napi 2-3 órában.

Rövidtávú célok: olyan eredmények elérése, ami a saját képességeikhez mérten a legjobb.
Lehetőleg 4-es átlag, amivel már ösztöndíjakra is lehet pályázni, egyeseknél a jeles
bizonyítvány a kitűzött cél. Más gyereknek a közepes is komoly erőfeszítést igényel, de neki
egyelőre a kitűzött cél.

Távolabbi célok: tehetségek felfedezése, fejlesztése, és egyéb dúsító programok behozása a
tevékenységbe. Zene, tánc, idegen nyelv és sport külön vezető tanárokkal, edzővel.
Olyan kiscsoportos foglalkozások, ahol a gyerekek találkozhatnak az identitás kérdésével.
Cigány történelem, népismeret, nyelvismeret. Ezek a fogalmak teljesen hiányoznak jelenleg
az életükből. Németet és angolt tanulnak az iskolában, de a saját beás cigány anyanyelvüket
már nem ismerik, vagy csak kevesen értik.

A program eredményének és hatásának követése érdekében kapcsolatot tartok a szülőkkel
és tanárokkal. A szülőkkel napi kapcsolatot, hogy bizalmuk legyen a programhoz, segítsék azt
olyan módon, hogy a gyerekek pontos időben megjelenjenek, a felszerelésük rendben legyen,
és a közös programokon maguk is részt vegyenek. Valamint támogassák a gyerekek terveit,
céljait, és majdan elengedjék őket más városba, akár kollégiumba is továbbtanuláskor. (Ez
hihetetlen, hogy milyen nehéz!)
Az osztályfőnökökkel 3 havonta személyes beszélgetés, kirívó esetben sűrűbb lehet, de erre
eddig nem volt példa. A gyerekek negyedévenként az integrációs program keretében szöveges
értékelést kapnak az Egyéni Teljesítmény Nyomonkövető Rendszer alapján. Ez az én
munkámat is segíti. Egyéb eseti visszajelzések is érkeznek szülőktől és tanároktól egyaránt,
mely az elmúlt pár hónap alapján nagyon pozitív volt. A program sikere és eredményessége
hosszabbtávon lesz megfigyelhető és mérhető a tanulmányi eredményekben.
A program sikerét befolyásolja a gyerekek magatartása és szorgalma. Ezek olyan
fogalmak, amiket ők is ismernek, és megértik, hogy csak akkor működik jól, amit csinálunk,
ha betartják, amit vállaltak: fegyelmezetten viselkednek, és erejükhöz mérten, szorgalmasan
tanulnak. Elvárom, hogy figyeljenek az iskolai órán, próbálják meg még az iskolában
megoldani a házi feladataikat. Reménytelen gyerek nincs. Fontos, hogy a korrepetálás
nyugodt körülmények mellett, nyomásgyakorlás nélkül, a gyerek teherbírásához
alkalmazkodó ritmusban történjen. Ok nélkül nem hiányoznak, indokolt esetben előre
szólnak, hogy cserélni tudjunk. Inkább többet szeretnének jönni, és tovább maradni.

A programból kikerülni csak valami nagyon extrém viselkedés, vagy elköltözés miatt. Ha
egyéb gondok merülnek fel, igyekszem megkeresni az okát, mielőtt lemondanánk egy
gyerektől.

Tevékenység költsége:
A pozitív visszajelzések hatására a falu polgármestere is nyitottabban áll a programhoz, így
azzal járult hozzá, hogy bérleti díj nélkül rendelkezésünkre bocsátott egy különálló, zárható
helyiséget, mellékhelyiségek használatával. A téli hónapokban fűtéssel, így nem merül fel a
bérleti díj költsége.
A gyermekek számára uzsonna: 1 db alma és csokoládé (ami segíti a koncentrációt), valamint
ásványvíz. Ez a 7 gyermek esetében havonta kb. 10 ezer forint, valamint írószer-és telefonköltségek,
amik további 10 ezer forintot tesznek ki. Ezeken felül még olyan költségek
merülhetnek fel, mint kötelezőolvasmányok, és más a tanuláshoz szükséges segédanyagok
beszerzése.
Ezen költségeken felül a programfelelős fizetése.

A fenntartó Alapítvánnyal való kapcsolat: félévenkénti személyes találkozások, és
rendszeresen a szükséges e-mail levélváltások. Tervezetek és beszámolók, amik alapján
történik a finanszírozás, banki átutalás útján.

Kelt: Kishajmás, 2011. október 20.

Bán Mária